Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 released

Dobrodo?li

OpenOffice.org je jedan od najpopularnijih uredskih paketa i glavni konkurent Microsoft Officeu. On sadr?i sve komponente potrebne jednom uredskom paketu: aplikaciju za pisanje tekstova, prora?unske tablice (engl. spreadsheet), prezentacije, baze podataka, a mo?e bez ikakvih problema ?itati i pisati datoteke u raznim formatima, od obi?nog HTMLa, preko PDF i Flash formata, do Office .doc fajlova. OpenOffice.org je u cjelosti dostupan na bosanskom jeziku, kao i srpskom (?irilica i latinica), hrvatskom i brojnim drugim jezicima. Povrh svega je potpuno besplatan, a izvorni kod se mo?e skinuti sa sajta i izmijeniti po ?elji.

Mi?ljenja smo da, u situaciji kada je potrebno licencirati i legalizovati softver, OpenOffice.org mo?e predstavljati veliku u?tedu za va? biznis. Razmislite samo: sve mogu?nosti skupih komercijalnih programa, bez ijedne ulo?ene marke! Razvoj OpenOffice.org paketa koordinira jedan od najve?ih svjetskih informati?kih divova, Sun Microsystems Inc.

Lokalizacijski fajlovi

Trenutno postoje gotove (iskompajlirane) verzije na bosanskom jeziku samo za (ve? stari) OpenOffice 1.3, i to za Windows operativni sistem. Tu verziju mo?ete skinuti sa BiHNetovog FTP servera. ?to se ti?e prevoda za novije verzije, jo? uvijek nisu dovr?eni. Vi mo?ete pomo?i!

Pomo?

Projekt lokalizacije je ostvaren u sklopu l10n projekata Udru?enja Linux korisnika u Bosni i Hercegovini te ve?inu va?ih pitanja mogu odgovoriti ?lanovi Udru?enja. Postoji nekoliko na?ina da postavite pitanje:

Prevo?enje

Prevo?enje se odvija putem Pootle online alata dok su statistike prora?unate ru?no PHP skriptom. Pootle serveru mo?ete pristupiti preko adrese l10n.linux.org.ba/pootle. Kada se registrujete javite se preko ovog formulara da biste dobili privilegije za postavljanje prevoda (bez tih privilegija mo?ete koristiti samo Suggest opciju da predlo?ite prevoda pa da to pregledam ?to je bespotrebno gubljenje vremena).

Savjeti pri prevo?enju

Evo nekoliko uputa koje bi mogle bit korisne pri prevo?enju OpenOfficea (uz par savjera kako koristiti Pootle):

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.