Kalba:

Laisv?j? ir atvir?j? ra?tin?s program? rinkinys
I?leistas ?Apache OpenOffice“ 4.1.4!

I?leistas ?Apache OpenOffice“ 4.1.4

2017 m. spalio 19 d.: ?Apache OpenOffice“ projektas prane?a apie k? tik i??jusi? tarnybin? laid? 4.1.4. Laidos ap?valgoje galima susipa?inti su naujomis priemon?mis, funkcijomis ir kalbomis. Nepamir?kite gauti ir asmeni?kai i?m?ginti naujosios laidos.

I?leistas ?Apache OpenOffice“ 4.1.3

2016 m. spalio 12 d.: ?Apache OpenOffice“ projektas prane?a apie k? tik i??jusi? tarnybin? laid? 4.1.3. Laidos ap?valgoje galima susipa?inti su naujomis priemon?mis, funkcijomis ir kalbomis. Nepamir?kite gauti ir asmeni?kai i?m?ginti naujosios laidos.

I?leistas ?Apache OpenOffice“ 4.1.2

2015 m. spalio 28 d.: ?Apache OpenOffice“ projektas prane?a apie k? tik i??jusi? tarnybin? laid? 4.1.2. Laidos ap?valgoje galima susipa?inti su naujomis priemon?mis, funkcijomis ir kalbomis. Nepamir?kite gauti ir asmeni?kai i?m?ginti naujosios laidos.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.