Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 released

We need your help to complete the translation of Apache OpenOffice into Latvian!

This note is in English because we have no one to translate it into your language. We would be happy to make Apache OpenOffice 4.0 available in Latvian, but we need help completing the translation of the user interface. We need a volunteer or two who can help us translate.

If you are interested in helping translate, please review this information. You can send a note to our mailing list, [email protected], if you want to volunteer or if you have questions.


Laipni lūgti OpenOffice.org: lang/lv

OpenOffice.org ir atvērtā koda projekts ar ?ādu misiju: "Izveidot vado?u starptautisku biroja programmu paketi, kas darbotos uz visām pamata platformām un piedāvātu visu funkcionalitāti un datus, izmantojot atvērtu komponen?u bāzētu API un XML bāzētu failu formātu."

OpenOffice.org ir arī produkts, kas tiek izstrādāts ?ajā kontekstā. Tā ir bezmaksas biroja programmu pakete. Tā satur modu?us teksta apstrādei, elektroniskām tabulām, vektoru grafikai, HTML labo?anai un prezentācijai. Pēc funkcionalitātes un darbības veida tā ir salīdzināma ar pazīstamām (maksas) biroja pakotnēm, un noteikti ir uzskatāma kā alternatīva. Tā ir pieejama bez maksas, tādē? ir vienkār?i pielāgojama katra vajadzībām. Katrā zi?ā, pēdējās versijas ir pierādīju?ās kā ?oti piemērotas da?ādiem (piemēram, mājas) lietojumiem.

Lang/lv ir OpenOffice.org apak?projekts, kura ietvaros cen?amies panākt projekta un arī produkta lielāku pieejamību Latvijas sabiedrībai.

Ar LV/NL projektā mēs pievēr?am īpa?u uzmanību tiem OpenOffice.org aspektiem, kuri ir svarīgi latviski runājo?iem:

  • Informācija latvie?u valodā (tīmek?a lapas un dokumentācija).
  • lv-lokalizētas pēdējās produkta versijas.
  • Spogu?serveru pieejamība, kur tās lejuplādēt.
  • Latvie?u valodas lokalizācijas uzlabojumi.
  • Lingvistisko instrumentu (piemēram, atk?ūdotājs) izstrāde un uzlabo?ana.
  • OpenOffice.org publicitāte latvie?u valodas apgabalā.

Lang/lv ir OpenOffice.org papildinājums nevis tā aizvietotājs. Tāpēc jūs ?eit atradīsiet vairākas saites uz ?ī projekta angliskajām lapām.

Navigācija: Labajā pusē ir saites uz Latvijas apak?projekta lapām. Kreisajā pusē atrodas saites uz globālām OpenOffice.org lapām

 

 

 
lang/lv
Ievads
Produkts
Apraksts (angl.)
Lejuplāde
CD-ROM
Spell Check
Projekts
Pamats
BUJ
Palīdzība
Vēstkopas
Dokumentācija
Piedalīties
Kā?
Zi?ot par k?ūdām
Kontakti
Vēstkopas
Adreses

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.