Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 releasedДобредо?довте на македонската страница на OpenOffice.org.OpenOffice.org е ме?ународен проект со отворен изворен код. Почнат е за да се создаде универзален пакет на канцелариски програми што ?е работат на сите познача?ни оперативни системи и на сите ?азици.

Македонскиот проект е дел од OpenOffice.org и негова цел е прилагодува?е на програмата OpenOffice.org кон корисниците што зборуваат македонски ?азик.

Тука можете да ги симнете на?новите пакети на македонски ?азик од верзи?а 3.1.1.

Сите заинтересирани што сакаат да помогнат во допреведува?ето и одржува?ето на OpenOffice.org на македонски ?азик, нека го погледнат упатството за преведува?е. Корисниците на Линукс нека ?а користат апликаци?ата Kbabel, а корисниците на Виндоус - poedit.

Упатство за конфигурира?е и користе?е на Кbabel имате тука.

За при?авува?е на грешки и сугестии за преводот тука.

На оваа страница може да ги видите сите што придонеле за преведува?ето на OpenOffice.org.Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.