Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 released
Монгол OpenOffice.org

OpenOffice.org нь ?рг?н тархсан ?йлдлийн систем??дэд ажиллах, сайн дурийн
гиш??дийн х?чин з?тгэлээр сайжруулж, х?гж??лдэг нээлттэй эх б?хий програм
хангамжийн нэг нээлттэй ажиллах орчин юм.
Монголын ажиллах багт шинэ гиш??н цаг ямагт хэрэгтэй байна. Дэм дэмэндээ,
Дээс эрчиндээ. Олон мод ой, Ганц мод гадас. Та бидэнтэй нэгдэнэ ??!

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.