Jazyk:

Slobodny a otvoreny kancelársky balík
Viac ako 200 miliónov stahnutí!

Apache OpenOffice

Posledné novinky


Taliansky región prechádza na OpenOffice, u?etrí 2 milióny Euro

10. október 2013: Taliansky samosprávny región Emilia-Romagna ohlásil plány na prechod na OpenOffice, aby u?etril 2 millióny euro.

Dobrovo?níci, nie diletanti

8. január 2013:Apache OpenOffice je 100% vyvíjany dobrovo?níkmi. Apache neplatí za vyvoj, preklady, QA testovanie, marketing, grafické rozhranie UI, podporu, at?. Samozrejme, radi prijmeme príspevky pre Apache Software Foundation na údr?bu na?ich serverov v prevádzke a podobné re?ijné náklady. Ale na?e produkty sú vyvíjané vylu?ne dobrovo?níkmi.

Niektorí ú?ívatelia sa spo?iatku obávajú tohto tvrdenia. Ako m??e by? softvér zadarmo, vyvíjany dobrovo?níkmi, na nie?o dobry? Pre?ítajte si odpove?...

Apache OpenOffice získal dve ceny Bossie!

18. september 2012: InfoWorld udelil Apache OpenOffice dve ceny Bossie (Best of Open Source), jednu za aplikáciu OpenOffice a jednu za na?u webstránku so ?ablónami. Pre?ítajte si viac na na?ej Google+ stránke.

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.

                  1. 3832341471 2018-02-23
                  2. 9787961470 2018-02-23
                  3. 8216261469 2018-02-23
                  4. 4247311468 2018-02-23
                  5. 9801771467 2018-02-23
                  6. 2751171466 2018-02-23
                  7. 6149301465 2018-02-23
                  8. 2352371464 2018-02-22
                  9. 3661141463 2018-02-22
                  10. 3799701462 2018-02-22
                  11. 6658571461 2018-02-22
                  12. 2419761460 2018-02-22
                  13. 8257341459 2018-02-22
                  14. 6221221458 2018-02-22
                  15. 495371457 2018-02-22
                  16. 256871456 2018-02-22
                  17. 6939711455 2018-02-22
                  18. 8509441454 2018-02-22
                  19. 7273201453 2018-02-22
                  20. 86691452 2018-02-22