Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 released

Mirëserdhët në faqen zyrtare të Projektit të lokalizimit në gjuhën shqipe të OpenOffice.org

Projekti ka për qëllim që të menaxhojë lokalizimin dhe promovimin e OpenOffice.org për të gjithë shqipëtarët.

OpenOffice.org është pako softverike për punë në zyrë, që përmban programin për tekst (Writer), programin për tabela kalkuluese (Calc), programin për prezantime (Impress), programin për vizatime (Draw) dhe programin për databaza (Base). Këto janë programe esenciale për çdo kompjuter, në të gjitha fushat e përdorimit: në administratë, në biznese, në institucione edukative, në shtëpi etj.

Në përgjithësi OpenOffice.org është pako mjaft e avancuar dhe mund të krahasohet me Microsoft Office 2003, me të cilin ka kompatibilitet të lartë. E veçanta e kësaj pakoje qëndron në faktin se OpenOffice.org është softuer me kod të hapur. Punon në sistemet operative Microsoft Windows, Linux, Macintosh OS X dhe Sun Solaris.
OpenOffice.org është duke u lokalizuar (përkthyer) edhe në gjuhën shqipe, krahas mbi 40 gjuhëve në të cilat deri tash është lokalizuar.
OpenOffice.org mund të shkarkohet nga interneti pap pagesë nga adresa //download. Verzioni stabil është 1.1.4, kurse verzioni i cili pritet të dalë së shpejti 2.0, ka dalur si Beta verzion. Së shpejti pritet të dalë edhe verzioni final 2.0.

Shqip / sq

Fillimi

Programet

Përshkrimi

Writer

Calc

Impress

Base

Draw

Math

Historia

Sinergjia

Projekti

Kontributi

Shkarko

Kontakt

E-Mail lista

 

 

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.

                  1. 3832341471 2018-02-23
                  2. 9787961470 2018-02-23
                  3. 8216261469 2018-02-23
                  4. 4247311468 2018-02-23
                  5. 9801771467 2018-02-23
                  6. 2751171466 2018-02-23
                  7. 6149301465 2018-02-23
                  8. 2352371464 2018-02-22
                  9. 3661141463 2018-02-22
                  10. 3799701462 2018-02-22
                  11. 6658571461 2018-02-22
                  12. 2419761460 2018-02-22
                  13. 8257341459 2018-02-22
                  14. 6221221458 2018-02-22
                  15. 495371457 2018-02-22
                  16. 256871456 2018-02-22
                  17. 6939711455 2018-02-22
                  18. 8509441454 2018-02-22
                  19. 7273201453 2018-02-22
                  20. 86691452 2018-02-22