Language:

Besplatan i otvoren kancelarijski paket
Apache OpenOffice 4.0.1 je objavljen!

Skora?nje objave u blogu (tekstovi su na engleskom jeziku)

15. nov:
Apache OpenOffice 4.1 koji donosi pobolj?anu pristupa?nost podr?ci — Rob Weir
30. okt:
75 miliona preuzimanja Apache OpenOffice-a — Rob Weir
1. okt:
Objavljivanje Apache OpenOffice-a 4.0.1 — Rob Weir
29. juli:
Razgovor sa programerima PrOOo-Box-a — Rob Weir
23 juli:
Kratka proslava a onda nazad na posao — Rob Weir
17. juni:
With Apache OpenOffice you get what you don't pay for — Rob Weir
10. juni:
Kada ?e OpenOffice biti objavljen? — Rob Weir
04. juni:
Bo?ni panel, novo i pobolj?ano — Andre Fischer

All Posts

Italijanski region usvaja OpenOffice, u?teda oko 2 miliona evra

10. okt 2013: Uprava italijanske regije Emilia-Romagna pre?i ?e na kancelarijski paket otvorenog koda OpenOffice. Na ovaj na?in, nadaju se da ?e u?tedeti oko 2 miliona evra koje bi dali za licence za neku drugu odgovaraju?u alternativu, stoji u saop?tenju regiona od 7. oktobra.

Preko 70 miliona preuzimanja Apache OpenOffice-a

4. oktobar 2013: Preuzimanja Apache OpenOfifce-a su sada prema?ila brojku od 70 miliona u periodu manjem od 2 godine. Pozivamo vas da pogledate na? interaktivni dijagram dnevnih i kumulativnih preuzimanja.

Volonteri, ne amateri

8 January 2013: Apache OpenOffice se razvija isklju?ivo od strane volontera. Apache ne pla?a za programere, za prevodioce, za QA, za marketing, za UI, za podr?ku, itd. Naravno, bi?emo sretni ako primimo donaciju za Apache softversku fondaciju, da bi odr?ali da na?i serveri rade i i za sli?ne op?te tro?kove. Ali, na?i proizvodi se u potpunosti razvijaju od strane volontera.

Neki korisnici su u po?etku zabrinuti ovom izjavom:
Kako besplatan softver, razvijen od strane volontera, mo?e uop?te dobar?
?itajte dalje za odgovor...

Apache Software Foundation

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.