Language:

The Free and Open Productivity Suite
Apache OpenOffice 4.1.4 released

Хуш омадед ба са?ифаи OpenOffice.org бо забони то?ик?

Д?стдорони м??тарами забони то?ик?! Шумо акнун метавонед барномаи OpenOffice.org-ро бо забони то?ик? сабткаш? намуда аз он истифода баред. Барои сабткаш? ба тасвири зер пахш кунед ва ё аз менюи дар тарафи рост буда "Сабткаш? кунед"ро интихоб намоед. Дар хотир доред, ки ин нашр дар ?олати сан?иш ?арор дорад ва барои исте?солот тавсия карда намешавад.

OpenOffice.org лои?аи коди кушод аст, ки шиораш чунин аст: "Та?ия кардани пакети барнома?ои корие, ки дар ?амаи платформа?о кор кунад ва дастрасии ?ама гуна фаъолиятнок? ва маълумотро дар асоси API- бо компонент?ои озод ва ?олаби файлии XML- бунёд таъмин намояд"

OpenOffice.org инчунин ма?сулоте мебошад, ки ифодагари ин мазмун аст. Вай пакети кории барнома?ост, ки барои ?ама бепул буда, дорои модул?о барои тахрири матн, ?адвал?ои электрон?, сураткашии (графикаи) вектор?, та?рири HTML ва презентатсия?о (баёния?о) мебошад. Аз ?итати имконият?о ва гузарондани амалиёт?о он бо дигар пакет?ои кории барнома?ои маш?ур (ва пулак?) му?оисапазир аст ва онро чун алтернатива ба ин пакет?о ?исоб кардан мумкин аст. Азбаски он бепул аст, татби?и он ба фаъолияти шумо осон аст. Версия?ои пешинаи он аллакай барои аксари кор?о (масалан дар хона) ?обили ?абул буданашонро собит сохтанд.

Лои?аи OpenOffice.org бо забони то?ик? зерлои?аи OpenOffice.org аст, ки ма?сади ни?оияш дастрас кардани ин ма?сулот ба ?омеаи то?икзабон аст.

Дар лои?аи lang/TJ ба он ?ода?ои OpenOffic.org ди??ати махсус дода шудааст, ки барои то?икзабонон му?иманд:

 • Иттилоот бо забони то?ик? (web са?ифа?о ва ?у??атгузор?).
 • Дастрасии сарчашма?ои навшаванда ба забони то?ик?.
 • Дастрасии сайт?ое, ки аз он ?о ин сарчашма?оро гирифтан мумкин аст.
 • Пешбурди татби?и забони то?ик? дар компютер.
 • Ба кордарор? ва пешбурди восита?ои кор бо забон (ба монанди сан?иши дурустии имло)
 • Нашри чиз?ои OpenOffice.org бо забони то?ик?.

Лои?аи Lang/TJ ?амчун замимаи лои?аи мав?удаи OpenOffice.org аст, на ивази он. Барои ?амин шумо бисёр ишора?оро ба са?ифа?о бо забони англис? хо?ед ёфт.

Гузариш: Дар ?уттии дар тарафи чапатон буда, шумо ишора?оро ба са?ифа?ои лои?аи Lang/TJ хо?ед ёфт.
Са?ифа?ои Lang/TJ бо са?ифа?ои web сайти OpenOffice.org пайвастаанд. Дар ?исми боло ва чапи са?ифа шумо ишора?оро ба са?ифа?ои он (бо забони англис?) хо?ед дид.

 

 

 
tj.whatsmycrossover.com
Сарла?ва
Ма?сулот
Маълумот
Сабткаш? кунед
CD-ROM
Сан?иши дурустии навишти калима
Лои?а
Таърих
Савол?ои бештар пурсидашуда (FAQ)
Кумакгир? 
Вара?а?ои иттилоот?
?у??атгузор?
Са?мгузор?
Чи гуна?
Хабар  додани хато?о
Ало?а
Вара?а?ои иттилоот?
Нишонии мо
Дигар намуди маълумот
Сипосгузори?о
Литсензия

Copyright & License | Privacy | Contact Us | Donate | Thanks

Apache and the Apache feather logo are trademarks of The Apache Software Foundation. OpenOffice, OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation. Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.

                  1. 3832341471 2018-02-23
                  2. 9787961470 2018-02-23
                  3. 8216261469 2018-02-23
                  4. 4247311468 2018-02-23
                  5. 9801771467 2018-02-23
                  6. 2751171466 2018-02-23
                  7. 6149301465 2018-02-23
                  8. 2352371464 2018-02-22
                  9. 3661141463 2018-02-22
                  10. 3799701462 2018-02-22
                  11. 6658571461 2018-02-22
                  12. 2419761460 2018-02-22
                  13. 8257341459 2018-02-22
                  14. 6221221458 2018-02-22
                  15. 495371457 2018-02-22
                  16. 256871456 2018-02-22
                  17. 6939711455 2018-02-22
                  18. 8509441454 2018-02-22
                  19. 7273201453 2018-02-22
                  20. 86691452 2018-02-22